Aktuality

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 na jaře nebude!

Bohužel díky velkému pracovnímu vytížení a nemožnosti se akci plně věnovat jsme nuceni avizovaný Den otevřených dveří 2015 na jaře zrušit. A případně jej nahradit Dnem otevřených dveří na podzim, o čemž Vás budeme včas informovat.

Faremní prodej je však již spuštěn a tak se k nám můžete podívat alespoň při takové příležitosti.

Faremní prodej

Farma je již otevřena na faremní prodej.

Můžete se tak zastavit nakoupit přímo na farmě, rádi Vás uvidíme.

Slunečná sobota na farmě

_D3S5484-20150411
_D3S5548-20150411

Dnešní slunečná neděle a boží klid na pastvě. Čtěte více …

Slavnostní otevření farmy a DOD2015 – aktualizace

Rekonstrukce prodejních prostor na farmě se bohužel protáhla a slavnostní otevření farmy proběhne až v sobotu 18. 4. 2015. Bližší informace uveřejníme před otevřením.

Vzhledem k různým okolnostem se datum Dne otevřených dveří přesouvá ze 16. 5. 2015 až na červen, a to zřejmě na sobotu 6. 6. 2015. Termín včas potvrdíme. Děkujeme za pochopení.

Co je u nás na farmě nového?

Co je u nás na farmě nového?

První sluneční paprsky se ukázaly a nová sezóna se rozbíhá na plné pecky. My jsme nezaháleli ani v zimě. O Vánocích proběhla rekonstrukce výrobny, která byla po šesti letech plného provozu opravdu potřeba. Těsně poté proběhla většina porodů. Letos si nenecháváme téměř žádná kůzlata a jen velmi malé stádečko jehňat. Kapacita farmy, co se týče prostoru, pastvin i možností zpracování mléka je již zcela naplněna. Není možné se tedy dále rozšiřovat. Budeme tedy spíše pracovat na kvalitě výrobků.

V současné době nás kromě obvyklých prací zaměstnává rekonstrukce naší faremní prodejny, kterou bychom pro Vás rádi udělali příjemnější. Plánované otevření farmy pro veřejnost v tomto roce je na Velikonoce, v sobotu 4. dubna. Už je také stanoveno datum dne otevřených dveří, a to v sobotu 16. května.

V letošním roce proběhnou i některé změny v trzích. Klasický litoměřický trh se přesouvá ze soboty na středu. Ačkoliv středy jsou klasicky velmi vytížené, hodláme to zkusit. Uvidíme, zda se setkají s větší popularitou, než ty sobotní. Také zkoušíme úplně nový trh, který teprve začíná. Je to na velmi hezkém místě, v prostorách tvrzi v Kunraticích. Trh bude v úterý, což je pro nás také opravdu velký nezvyk. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Samozřejmě se také zúčastníme Úštěckého velikonočního jarmarku.

farma Držovice - krmeni 2015