Aktuality

Co je u nás na farmě nového?

Co je u nás na farmě nového?

První sluneční paprsky se ukázaly a nová sezóna se rozbíhá na plné pecky. My jsme nezaháleli ani v zimě. O Vánocích proběhla rekonstrukce výrobny, která byla po šesti letech plného provozu opravdu potřeba. Těsně poté proběhla většina porodů. Letos si nenecháváme téměř žádná kůzlata a jen velmi malé stádečko jehňat. Kapacita farmy, co se týče prostoru, pastvin i možností zpracování mléka je již zcela naplněna. Není možné se tedy dále rozšiřovat. Budeme tedy spíše pracovat na kvalitě výrobků.

V současné době nás kromě obvyklých prací zaměstnává rekonstrukce naší faremní prodejny, kterou bychom pro Vás rádi udělali příjemnější. Plánované otevření farmy pro veřejnost v tomto roce je na Velikonoce, v sobotu 4. dubna. Už je také stanoveno datum dne otevřených dveří, a to v sobotu 16. května.

V letošním roce proběhnou i některé změny v trzích. Klasický litoměřický trh se přesouvá ze soboty na středu. Ačkoliv středy jsou klasicky velmi vytížené, hodláme to zkusit. Uvidíme, zda se setkají s větší popularitou, než ty sobotní. Také zkoušíme úplně nový trh, který teprve začíná. Je to na velmi hezkém místě, v prostorách tvrzi v Kunraticích. Trh bude v úterý, což je pro nás také opravdu velký nezvyk. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Samozřejmě se také zúčastníme Úštěckého velikonočního jarmarku.

farma Držovice - krmeni 2015

Aktuální přehled trhů

V březnu spousta trhů teprve začíná, zde je Aktuální přehled trhů, kde nás nejdete, zvýrazněny jsou trhy, které k uvedenému datu začínají. Trh v Kunraticích ve tvrzi se koná úplně poprvé. Slavnostní zahájení proběhne 24. března.

Trhy aktuálně

Aktualizovali jsme Aktuální přehled trhů, na kterých nás můžete navštívit a naše produkty zakoupit.

PF 2015

farma Držovice - PF 2015 v7

Veselé vánoční svátky a v novém roce Vám přejeme dobrou chuť.

Aktuální stav ve studené zrárně

_D3S3629-20141202_D3S3630-20141202

Dnešní foto aktuálního stavu ve studené zrárně.