Historie naší farmy

Selské mléko chutná víc, to jsou sýry z Držovic!

Historie naší farmy Držovice

Historie farmy


O minulosti naší farmy toho moc nevíme. V roce 2002 jsme se měli příležitost setkat s potomkem bývalých majitelů, který žije v Německu. Něco málo jsme se dozvěděli, ale vzhledem k tomu, že byl před odsunem dítě, nebylo toho mnoho. Statek byl před druhou světovou válkou mnohem větší než dnes. Byl to největší statek v Držovicích, pěstoval se zde chmel, ve velkém ovoce a náležel k němu dokonce i rybník, který nám dnes už nepatří a je v dezolátním stavu. Rodina byla bohatá a žila na Střekově, v Držovicích měli pouze správce a trávili zde prázdniny. Po roce 1948 byl statek znárodněn a rozdělen na tři bytové jednotky, ze starého špýcharu byla vybudována kuchyně a sociální zázemí pro jednu z rodin. Tam máme kupodivu srdce domu i my. Na statku byla místní státní traktorová stanice. Když jsme se o Držovice začali v létě 2001 zajímat, žila zde jen jedna stařenka. Naprostá většina domu byla neobývaná, pole byla zarostlá, stodoly se rozpadaly. Zbytky té větší, krásnější, s průjezdem jsme museli nakonec strhnout. Poprvé jsme Držovice navštívili v červnu 2001 a ihned nás získaly, natrvalo jsme se přestěhovali na jaře 2002 a od té doby je zvelebujeme.

kozí farma Držovice - historie - foto © Vítězslav Jančák
farma Držovice - historie - foto © Vítězslav Jančák
příjezd k farmě - historie - foto © Vítězslav Jančák
farma - historie - foto © Vítězslav Jančák
pastviny - foto © Vítězslav Jančák
farma - historie - foto © Vítězslav Jančák
farma - historie - foto © Vítězslav Jančák
farma rozestavěná - historie - foto © Vítězslav Jančák
farma Držovice - historie - foto © Vítězslav Jančák
rozestavěná farma - historie - foto © Vítězslav Jančák