Farma Držovice

Selské mléko chutná víc, to jsou sýry z Držovic!

Naše farma, farma Držovice

pohled na farmu s pastvinou - foto © Vítězslav Jančák
naše farma - foto © Vítězslav Jančák
Jakub a Jana Laušmanovi - foto © Vítězslav Jančák
pohled na Držovice s pastvinou - foto © Vítězslav Jančák
přijezd k farmě - foto © Vítězslav Jančák
pastvina - pohled od farmy - foto © Vítězslav Jančák
Projekt Farmy Držovice vznikl v hlavách dvou tehdy mladých nadšenců na samém konci minulého tisíciletí v jedné pražské hospodě nad knížkou Mileny Fantové Chov koz. Nikoho tehdy nenapadlo, kam až nás tento ztřeštěný nápad dovede.

V září 2001 byla zakoupena usedlost v Držovicích u Úštěku, samotná stavba i její okolí všechny naprosto okouzlilo. Budova byla však obývána jen částečně a na pozemcích se hospodařilo jen velmi chaoticky. První zvířata, štěně belgického ovčáka Aggi a tři kůzlata Běla, Žofie a Kristýna přijely na farmu už na jaře 2002. Začátky naprosto bez zkušeností byly někdy úsměvné, někdy dramatické a někdy spíše k pláči.

Přes počáteční pokusy s chovem hus, kachen a slepic, jedné krávy a búrských koz, nakonec nastal návrat k původnímu plánu, chovu koz na mléko a vybudování sýrárny. První kozy se na farmě dojily v roce 2004 a o rok později začala výroba sýrů. Výroba v kuchyni, metodou pokus omyl byla náročná. Zvláště proto, že v té době neexistovaly žádné sýrařské kurzy, facebookové komunity, blogy a ani literatura. Pro odborné knížky se jezdilo do Drážďan. Jako první jsme zvládli výrobu čerstvého kozího sýra, který byl a stále je naším vlajkovým výrobkem.

V roce 2006 přibyly východofríské ovce a naše plány ohledně vybudování sýrárny získaly jasnější kontury. V následujících dvou letech se za pomoci evropských dotací vybudovala nejdříve velká stáj pro zvířata, později dojírna, čistička odpadních vod a sýrárna z bývalých chlévů. Přitom se všichni za pochodu učili vyrábět sýry a dále se rozšiřoval chov koz i ovcí.

V lednu 2009 jsme kolaudovali a od té doby nepřetržitě vyrábíme. Začátky byly krušnější, než jsme si představovali. Časté návštěvy na farmě a jejich nadšení nám přesvědčilo o tom, že o naše výrobky bude na trhu velký zájem. Čekala nás ale jen velká opatrnost majitelů krámků se zdravou výživou a jejich malý zájem o české výrobky. Největší prodeje probíhaly stále na farmě ze dvora a v našem vlastním krámku v Litoměřicích. Bylo nám jasné, že takhle to nepůjde.

Dobrá odezva od zákazníků na úštěckých jarmarcích nebo v Zubrnicích nám dávala za pravdu, že o naše výrobky zájem je, jak je ale dostat ke koncovému zákazníkovi? Odpověď přišla naštěstí záhy, v říjnu 2009 jsme se zúčastnili vůbec prvního farmářského trhu v Klánovicích a pak už se všechno rozběhlo. Na trhy jezdíme od té doby stále a naše výrobky si tím získaly své jméno, tato proslulost jim následně pomohla proniknout do farmářských krámů a zdravých výživ.

V roce 2009 jsem také začali pořádat naše každoroční dny otevřených dveří. I média pomohla vzkřísit zájem o lokální produkty.

Také se účastníme různých soutěží, v letech 2010, 2014 a 2015 jsme s našimi výrobky vyhráli Regionální potravinu Ústeckého kraje a v roce 2016 ocenění Kraje Přemysla Oráče. Rádi bychom se také jednou zúčastnili soutěže o Farmu roku Asociace soukromého zemědělství.

V letech 2009 až 2015 jsme hospodařili v režimu BIO. Od 1. ledna 2016, po ztrátě naprosté většiny pronajatých pozemků, jsme ale vystoupili. Naše výrobky pochází výhradně z mléka našich vlastních koz a ovcí, kravské mléko vykupujeme na nedaleké ekofarmě v Merbolticích. Vyznačují se vysokou řemeslnou kvalitou a veškerá výroba, kromě pasterace mléka, je v podstatě ruční. Specializujeme se na výrobu dlouhozrajících sýrů a v poslední době také sýrů s bílou plísní. Každý sýr projde našima rukama opravdu mnohokrát.

Stále také funguje náš prodej ze dvora, i když exkurze a prohlídky farmy jsme byli nuceni z časových důvodů omezit. Naše výrobky si své zákazníky našly, ale každý den na farmě je novou výzvou.